Nowe technologie

Bezpieczeństwo żywności staje się coraz bardziej naglącym problemem i z tego właśnie względu znaczna część badań poświęcona jest poszukiwaniu odpowiedniej równowagi między wysokimi plonami, a jak najmniejszym oddziaływaniem na środowisko. Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu przeprowadzili udane przedsięwzięcie pilotażowe, które polegało na łączeniu danych z czujników i satelitów, aby zwiększyć plony, ustalając dokładnie ilość potrzebnych nawozów.
Aktualne metody pomiaru przechodzenia elektronów w panelach fotowoltaicznych są dwuznaczne, ale nowe badania wspierane ze środków UE pomagają odróżnić reakcję substratu od reakcji uczulacza.
Zważywszy na fakt, że około 90% danych na świecie zostało wygenerowanych w ciągu minionych dwóch lat, istnieje pilne zapotrzebowanie na wydajniejsze przechowywanie i transfer danych. Nanokompozytowy prototyp, opracowany w ramach finansowanego ze środków UE projektu SPIN-PORICS, może przynieść rozwiązanie.
Fotonika stale oddziałuje na wiele obszarów naszego życia, od telekomunikacji po przetwarzanie informacji, a finansowany ze środków UE projekt PHOTOTUNE zwrócił ostatnio uwagę na jej potencjał w zastosowaniach medycznych i w kolejnej generacji robotów.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu BINCI testują nowe narzędzia audio 3D, przenoszące dźwięk w przemyśle rozrywkowym na zupełnie nowy poziom z korzyścią dla konsumentów.
Przetwarzanie w chmurze, internetowe aplikacje multimedialne oraz internet rzeczy generują bezprecedensowy ruch danych na skalę światową. W ciągu pięciu lat spodziewane jest podwojenie ruchu sieciowego w centrach danych w związku z zapotrzebowaniem tych zastosowań na pasma i dlatego w ramach projektów wspieranych przez UE poszukiwane są sposoby na zmniejszenie tego obciążenia.
Cieńszy, szybszy, silniejszy i elastyczniejszy – grafen może wprowadzić nowy wymiar do technologii w tak zróżnicowanych dziedzinach jak moda, medycyna czy transport. Finansowanie ze środków UE zapewni Europie miejsce w ścisłej czołówce nowych osiągnięć.
Do dnia dzisiejszego prawdziwy potencjał „w pełni połączonego” świata hamowało to, co miało go napędzać: technologia baterii. Materiał zdolny do przekształcania światła słonecznego, ciepła i ruchu w energię może już niedługo ten stan rzeczy zmienić.
Nowy materiał perowskitowy opracowany przez unijnych naukowców zadecyduje o kształcie kolejnej generacji dysków twardych.
Partnerzy trzech finansowanych ze środków UE projektów – NEUWALK, WALK AGAIN oraz E-WALK – przyczynili się do opracowania bezprzewodowego „interfejsu mózg-rdzeń kręgowy”, który omija uszkodzenia rdzenia kręgowego i przywraca zdolność chodzenia w tymczasowo sparaliżowanej nodze.
Finansowani ze środków UE naukowcy sfilmowali światło sparowane z elektronami przechodzące potajemnie przez nanoprocesory.
W nowym artykule, naukowcy z Uniwersytetu w Southampton, Zjednoczone Królestwo, i członkowie zespołu pracującego nad finansowanym ze środków UE projektem RAMP, wykazali, że memrystory mogą wspomóc opracowywanie bardziej precyzyjnych i przystępnych medycznych wyrobów neuroprotetycznych i bioelektrycznych.
W ramach finansowanego przez UE projektu SQUTEC opracowano techniki o czułości umożliwiającej mierzenie pojedynczych cząsteczek.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu COLUMNARCODECRACKING z powodzeniem wykorzystali wysokopolowe skanery fMRI do mapowania kolumn neuronalnych. To osiągnięcie otwiera drogę do ekscytujących, nowych zastosowań, takich jak interfejsy mózg-komputer.
Głównym problemem w fizyce kwantowej jest opracowanie narzędzi doświadczalnych pozwalających uzyskać informacje o stanach materii i promieniowania, takich jak foton. Naukowcy finansowani ze środków UE zajęli się poszukiwaniem sposobów na zmierzenie stanu poszczególnych kwantów światła.
Powszechne obecnie dążenie do maksymalizacji wyników przy minimalizacji nakładów znajduje odzwierciedlenie również w miniaturyzowaniu nowej generacji układów elektronicznych, ogniw paliwowych i urządzeń medycznych. Ciągłe zmniejszanie rozmiarów części wymaga jednak dokładnych i opłacalnych technik mikrowytwarzania.
Okres życia i niezawodność to dwie najważniejsze kwestie, od których zależy pomyślna komercjalizacja technologii ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC). Naukowcy, wspierani ze środków UE, ujawnili mechanizmy, które odpowiadają za obniżanie wydajności SOFC.
Naukowcy z UE zaprojektowali przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC), który charakteryzuje się niskimi odkształceniami przy wysokich częstotliwościach wyjściowych. Czyste kształty fal są szczególnie ważne w systemach komunikacji bezprzewodowej nowej generacji, telewizji kablowej i urządzeniach radiowych, wymagających szybkiego przesyłu danych.
Pomimo postępów w dziedzinie ogniw paliwowych, wciąż niezbędne jest rozszerzenie badań, które pozwolą sprostać oczekiwaniom w zakresie potencjału tej technologii. W ramach finansowanego ze środków UE projektu poczyniono znaczne postępy w pracach nad kontrolowaniem wymagających funkcji ogniw paliwowych.
W przyszłości skuteczniejsze magazynowanie energii słonecznej i wiatrowej powinno być możliwe, dzięki wysoce przewodzącym materiałom ceramicznym.
Choć światło porusza się w próżni z prędkością 300 milionów metrów na sekundę, naukowcy z UE badali możliwości jego spowolnienia, a nawet całkowitego zatrzymania.
Energia słoneczna odgrywa ma znaczny udział w światowej produkcji energii. Dla zwiększenia jej wydajności uczeni wykorzystują wyjątkowe właściwości mikroskopijnych nanocząsteczek półprzewodzących, obniżając jednocześnie koszty i przygotowując rynek do upowszechnienia tego rodzaju energii oraz tego skutków.
Ogniwa paliwowe z membraną do wymiany protonów (PEMFC), ze względu na wysoką gęstość energetyczną i szybki rozruch, mogą już niebawem zrewolucjonizować sektor motoryzacyjny. Czynnikiem napędowym tej rewolucji może być usprawniona kataliza reakcji elektrochemicznych.
Struktury metaloorganiczne (MOF) cieszą się coraz większym zainteresowaniem w zastosowaniach, takich jak magazynowanie i kataliza wodoru. Wspierani ze środków UE naukowcy dokonali pomyślnych pomiarów ich właściwości elektrycznych i wyjaśnili mechanizm transportu ładunku, aby propagować zastosowanie MOF jako aktywnych komponentów w urządzeniach elektrycznych.
Zintegrowane z budynkiem ogniwa fotowoltaiczne (BIPV) to moduły fotowoltaiczne, którymi można zastąpić konwencjonalne materiały budowlane w takich elementach budynku, jak elewacja, dach czy okna. Poprawa ich wydajności i obniżenie kosztów przyczyniłyby się do upowszechnienia tych rozwiązań.
Następne
Kanał RSS dla tej listy



Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura