Testy sieci 5G rozpoczęły się w Barcelonie i Bristolu

W dwóch europejskich miastach uruchomiono pierwsze stanowiska testowe sieci 5G, umożliwiając przedsiębiorstwom przemysłowym i startupom działającym w sektorze inteligentnych miast testowanie aplikacji 5G w całym mieście.

Znaczenie mediów cyfrowych we współczesnych społeczeństwach jest niezaprzeczalne – wykorzystujemy je w niemal każdym aspekcie naszego życia. Media cyfrowe zaspokajają nasze potrzeby w zakresie pracy, informacji, życia towarzyskiego i rozrywki. Jednak nowe aplikacje multimedialne i coraz częstsze korzystanie z usług online na żądanie sprawiają, że obecne systemy stają się coraz bardziej przeciążone.

Mając na uwadze te wyzwania, finansowany przez UE projekt FLAME wykorzystuje nowe technologie w celu dostosowania zasobów miejskich do potrzeb osób uzyskujących dostęp do treści medialnych w całym mieście. Celem jest poprawa doświadczenia konsumentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności rozwoju usług medialnych i obniżeniu kosztów związanych z dostarczaniem treści na żądanie.

Uczestnicy projektu FLAME uruchomili pierwsze stanowiska testowe dla sieci bezprzewodowych 5G i będą prowadzić testy przyszłych usług otwartego internetu w skali miejskiej. Celem jest przetestowanie technologii 5G po raz pierwszy w rzeczywistym środowisku. Konsumenci będą mogli cieszyć się większą mobilnością dzięki szybszemu dostępowi do multimediów i nowym usługom, takim jak rzeczywistość rozszerzona.

Koordynator projektu Michael Boniface stwierdził w komunikacie informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej partnera FLAME, Uniwersytetu w Southampton: „Miejskie laboratoria testowe sieci 5G FLAME oferują unikalne możliwości badania akceptacji, opłacalności i wydajności sieci 5G. Koncentrując się na usługach medialnych, możemy zapewnić konsumentom korzyści płynące z 5G, niezależnie od tego, czy bawią się, uczą, czy po prostu poznają świat”.

Testy przeprowadzono w pierwszej kolejności w inteligentnych miastach Barcelonie i Bristolu. Późniejsze rozszerzenie na inne miasta europejskie ma odbyć się w ramach trzech rund otwartych zaproszeń do udziału w eksperymentach, na które przeznaczonych zostanie 2,2 mln euro. Pierwsza runda rozpoczęła się 9 kwietnia 2018 r. i jest skierowana do przemysłu i MŚP. Zamierzeniem autorów projektu jest umożliwienie zainteresowanym stronom eksperymentowania ze spersonalizowanymi, zlokalizowanymi i interaktywnymi treściami medialnymi za pośrednictwem istniejących i powstających technologii, stosowanych wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Zaawansowane możliwości zarządzania sieciami i usługami oferowane przez przełomową platformę stworzoną w ramach projektu, pozwalają na świadczenie usług medialnych w tych miejscach, w których są one potrzebne konsumentom. W tym samym komunikacie Dirk Trossen, kierownik techniczny projektu FLAME, objaśnia cechy wyróżniające systemy testowe 5G: „Dostarczą one pierwszych informacji na temat możliwej transformacji usług medialnych dzięki głębokiej integracji z programowalną infrastrukturą obliczeniową i sieciową w skali miejskiej”.

„Połączenie rozwoju, wdrażania i wykorzystania sieci w oparciu o normy oraz testy konsumenckie pozwala na zbudowanie silnej europejskiej kompetencji w głównych obszarach technologii 5G, począwszy od sieci programowalnej, poprzez wirtualizację funkcji sieciowych, a skończywszy na elastycznym przekierowywaniu usług przez takie programowalne sieci transportowe warstwy 2”, wyjaśnia.

W skład konsorcjum 12 partnerów uczestniczących w projekcie wchodzą głównie dostawcy platform, dostawcy treści, MŚP, jednostki samorządowe oraz instytuty akademickie i badawcze z 5 krajów europejskich.

Założeniem projektu FLAME (Facility for Large-scale Adaptive Media Experimentation) jest zorganizowanie w latach 2018–2020 kolejnych dwóch rund otwartych zaproszeń do składania wniosków w celu stworzenia ekosystemów medialnych w miastach w całej Europie. Program umożliwi zainteresowanym stronom z różnych sektorów przemysłu i inteligentnych miast przeprowadzenie ogólnokrajowych testów, które dostarczą nowych form doświadczenia i interakcji społecznych.

Więcej informacji:
strona projektu FLAME

data ostatniej modyfikacji: 2018-05-03 17:15:01
Komentarze


Polityka Prywatności