Rozmiar ma znaczenie: mieszkańcy mniejszych miast są bardziej skorzy do migracji niż mieszkańcy metropolii

Naukowcy wykazali, że wielkość miast jest istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wzorców migracji.

Migracja jest nieustannie przedmiotem gorących dyskusji, a według prognoz podanych w raporcie ONZ do 2050 r. na obszarach miejskich ma mieszkać 68% ludności świata. Przy odpowiednim zarządzaniu migracja może być korzystna dla gospodarek i społeczeństw, ale może również stanowić wyzwanie dla decydentów politycznych w takich dziedzinach jak mieszkalnictwo, edukacja, służba zdrowia, infrastruktura i spójność społeczna. Dlatego tak ważna jest możliwość przewidywania przepływu migrantów. Badanie, częściowo wspierane przez finansowane przez UE projekty SoBigData i CIMPLEX, wykazało, że ludzie z mniejszych miast są bardziej skłonni do migracji niż mieszkańcy większych ośrodków.

Wyniki ich prac zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie „PLOS ONE”. Naukowcy tłumaczą: „Zauważamy, że osoby z małych miast częściej migrują, częściej przeprowadzając się do miast o podobnej wielkości, podczas gdy osoby z dużych miast nie migrują tak często, ale kiedy już to robią, zazwyczaj przeprowadzają się do innych dużych miast”.

Migracja wewnętrzna i wielkość miast

W podsumowującym badanie komunikacie prasowym University College London (UCL) czytamy, że „wielkość miast pochodzenia i docelowych odgrywa kluczową rolę w zachowaniu osób przeprowadzających się z jednego miejsca do drugiego”. Cytowany w tym samym komunikacie doktorant UCL i główny badacz Rafael Prieto Curiel tłumaczy: „Wyniki tego badania mogą mieć wpływ na przyszłą politykę integracyjną, ponieważ pozwalają rządzącym dokładniej przewidzieć, dokąd obywatele mogą się przenieść na terenie swojego kraju”. Podkreśla też, że dzięki swoim umiejętnościom i aktywności migranci przyczyniają się do poprawy sytuacji gospodarczej w miejscu docelowym, „ale migracja wymaga polityki integracyjnej i systemów wsparcia społecznego, aby umożliwić nowym mieszkańcom osiedlenie się w nowym środowisku i tym samym wniesienie istotnego wkładu na poziomie lokalnym”.

Współautor badania, prof. Steven Richard Bishop z Wydziału Matematyki UCL, wyjaśnia w komunikacie: „Nowego modelu skalowania nie wykorzystywano dotychczas do badania wzorców migracji. Stosuje on wzór matematyczny do wzorców migracyjnych w zależności od wielkości miasta”. Prof. Bishop wyjaśnia również, że model ten mógłby posłużyć do „dokładniejszego przewidywania ruchów populacji, ponieważ koryguje nierównowagi występujące w innych metodach”. To ważne, oparte na danych badanie, które pokazuje, w jaki sposób społeczności i regiony będą rozwijać się w przyszłości”.

Badanie koncentrowało się na wzorcach migracji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Przyjęto w nim, że miasto jest ośrodkiem liczącym ponad 50 000 mieszkańców. Mniejsze miejscowości uznano za obszary wiejskie.

Celem realizowanego obecnie projektu SoBigData (SoBigData Research Infrastructure) – jak napisano na jego stronie internetowej – jest budowa infrastruktury badawczej „umożliwiającej dokonywanie w sposób etyczny odkryć naukowych i tworzenie zaawansowanych zastosowań eksploracji danych społecznych dotyczących różnych wymiarów życia społecznego, kryjących się w big data. Umożliwia on analizę danych społecznych na dużą skalę oraz prowadzenie doświadczeń symulacyjnych.

Wizję SoBigData dotyczącą badania różnych aspektów złożoności społecznej z perspektywy opartej na danych i modelach podziela również projekt CIMPLEX (Bringing CItizens, Models and Data together in Participatory, Interactive SociaL EXploratories). Jednym z celów inicjatywy CIMPLEX, która zakończyła się w 2017 r., było osiągnięcie fundamentalnego postępu teoretycznego, metodologicznego i technologicznego. Jak czytamy na stronie internetowej projektu, miała ona również na celu połączenie tych aspektów na szeroko wykorzystywanej platformie ICT.

Więcej informacji:
strona projektu SoBigData
strona projektu CIMPLEX

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:56:08
Komentarze


Polityka Prywatności