Rozwiązanie w zakresie technologii finansowej może pomóc ograniczyć wykluczenie finansowe

Wspierana przez UE platforma technologii cyfrowych oferuje wszystkim konsumentom bezpieczny, błyskawiczny i przyjazny dla użytkownika sposób płatności. Umożliwi ona populacji nieposiadającej rachunku płatniczego uczestniczenie w globalnej gospodarce finansowej.

Wraz z rozwojem łączności i coraz powszechniejszym wykorzystaniem smartfonów, aplikacje bankowe i płatnicze zyskują na popularności. Przyczynia się to do wzrostu liczby i wartości transakcji bezgotówkowych. Według Światowego Raportu Płatności 2017 w latach 2014–2015 odnotowano gwałtowny wzrost liczby globalnych transakcji bezgotówkowych. Zawarto aż 433,1 miliarda takich transakcji. A jednak istniejące systemy informatyczne wykorzystywane przy takich transakcjach mają pewne ograniczenia, zwłaszcza jeśli są to systemy scentralizowane. Wysokie koszty utrzymania są przenoszone na klientów, zaś rosnące opłaty bankowe prowadzą do wykluczenia finansowego.

Sfinansowany przez UE projekt BILLON rozwiązuje te problemy poprzez system błyskawicznych wypłat oparty na blockchain, zgodny z obecnie obowiązującymi rozporządzeniami finansowymi. Wykorzystuje on technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology, DLT), by tworzyć bezpłatne rachunki bieżące, z których można przekazywać obciążone bardzo niskimi kosztami płatności w rzeczywistych walutach, takich jak euro, funt brytyjski czy polski złoty. Dostawcą tej technologii DLT jest Billon, mająca siedzibę w Warszawie firma oferująca technologię blockchain, funkcjonująca w Zjednoczonym Królestwie jako instytucja pieniądza elektronicznego zarejestrowana przez organ ds. finansowych (Financial Conduct Authority). Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, lekka i rozproszona architektura systemu firmy Billon umożliwia użytkownikom zapisywanie pieniędzy, dokumentów i tożsamości bezpośrednio w jej blockchainie, co zapewnia użytkownikowi końcowemu lub zatwierdzonym podmiotom pełen dostęp.

Blockchain i DLT

Blockchain to określony rodzaj struktury danych wykorzystywany w niektórych rozproszonych rejestrach. Według sprawozdania Banku Światowego służy on do przechowywania i przesyłania danych w pakietach zwanych blokami. Są one ze sobą powiązane w cyfrowy łańcuch. DLT to szczególny rodzaj systemu przetwarzania i przechowywania danych elektronicznych. Rozproszony rejestr odnosi się do bazy danych wspólnej dla sieci wielu stron internetowych, lokalizacji czy instytucji. Przyznaje on uczestnikom lub elementom wspólne uprawnienia do zapisywania, odczytywania oraz przechowywania wpisów w rejestrze. DLT może przekształcić płatności, rozrachunek papierów wartościowych oraz działania jednostki rozliczeniowej poprzez znaczące obniżenie kosztów. Umożliwia to bezpośrednią realizację transakcji pomiędzy użytkownikami, bez udziału pośredników. Technologia ta może znaleźć zastosowanie również poza sektorem finansowym, na przykład w obsłudze baz danych w sektorze opieki zdrowotnej.

Niedawno firma Billon znalazła się w centrum uwagi dzięki rewolucyjnemu potencjałowi jej technologii w odniesieniu do płatności bezpośrednich. Dowodzi tego jej pozycja na FinTech50, sporządzanej co roku liście najbardziej innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw ze świata finansów i technologii. W 2018 r. na listę FinTech50 trafiło 50 z ponad 1800 europejskich przedsiębiorstw z sektora technologii finansowej.

Rozporządzenie oraz włączenie społeczne pod względem finansowym

Przedsiębiorstwa z Polski i Zjednoczonego Królestwa już teraz korzystają z rozwiązań typu blockchain firmy Billon w celu przesyłania pieniędzy elektronicznych, cyfrowego odpowiednika gotówki, zgodnie ze zmienioną dyrektywą UE w sprawie usług płatniczych. Dyrektywę tę uchwalono, aby płatności elektroniczne w całej UE stały się tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Robert Kałuża, współzałożyciel i dyrektor ds. operacji Billon, powiedział w komunikacie prasowym, że uchwalenie tej dyrektywy „przyniesie duże korzyści osobom, które do tej pory były wykluczone z systemów finansowych”. Na przykład umożliwi to takim osobom „odbieranie wynagrodzenia w formie cyfrowej za pracę tymczasową lub nieregularną, bez konieczności zakładania rachunku bankowego czy wyrabiania karty kredytowej, co może dużo kosztować”. Celem firmy Billon jest wykorzystanie takich zmian przepisów.

Realizowany obecnie projekt BILLON (Przełomowe zmiany w gospodarce – rozwiązanie typu blockchain w zakresie technologii finansowej rewolucjonizuje płatności bezpośrednie. Bezpieczne, tanie i proste płatności pozabankowe dla każdego) ma na celu wprowadzenie przełomowych zmian na rynku płatności alternatywnych.

Więcej informacji:
Projekt BILLON

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:56:08
Komentarze


Polityka Prywatności