Porozumienie w sprawie połączenia europejskich i latynoamerykańskich sieci badawczo-edukacyjnych za pomocą kabla podwodnego

Europejskie i latynoamerykańskie wspólnoty badawcze i edukacyjne (R&E) podpisały porozumienie w sprawie budowy światłowodu pod Oceanem Atlantyckim, łączącego oba regiony. Pozwoli to znacznie poprawić współpracę zarówno naukowców, jak i pracowników akademickich.

Dzięki częściowemu dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu BELLA-S1 największa i najbardziej zaawansowana sieć badawczo-rozwojowa na świecie GÉANT oraz Latin American Cooperation of Advanced Networks (RedCLARA) podpisały niedawno umowę o budowie nowej autostrady cyfrowej, która połączy Portugalię z Brazylią. Podpisanie umowy na bezpośrednie połączenie transatlantyckie na okres 25 lat umożliwi zaspokojenie potrzeb europejskich i latynoamerykańskich wspólnot R&E w zakresie wymiany danych i współpracy w dziedzinach takich jak astronomia, fizyka cząstek elementarnych i obserwacja Ziemi.

Finansowany przez UE projekt ALICE po raz pierwszy przyczynił się do połączenia sieci GÉANT i RedCLARA w 2003 roku. W jego ramach stworzono latynoamerykańską wewnątrzregionalną infrastrukturę sieci badawczych w celu usprawnienia współpracy naukowej i akademickiej między dwoma kontynentami. Z czasem prędkość połączenia wzrosła z 622 Mb/s do obecnych 10 Gb/s, co stanowi wzrost o ponad 1600%, jak podano w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej projektu. „Brak jednak bezpośredniego kabla podmorskiego, który byłby w stanie zaspokoić potrzeby w zakresie badań i edukacji między Europą a Ameryką Łacińską, co ogranicza potencjał i opłacalność współpracy”.

Odpowiedź na apel Europy o transatlantycką łączność z Ameryką Łacińską

Budowa kabla rozpocznie się w drugiej połowie 2018 roku. Uruchomienie łącza planowane jest natomiast na koniec 2020 roku. Dzięki bezpośredniemu ruchowi danych między dwoma kontynentami spodziewane jest ograniczenie opóźnień nawet o 60%. Łącze poprawi również ochronę danych, zapewniając jednocześnie opłacalną i skalowalną łączność przy znacznie większych prędkościach niż kiedykolwiek wcześniej.

Dyrektor generalny GÉANT Erik Huizer mówi: „Uzyskanie zakresu częstotliwości na międzykontynentalnym kablu podmorskim, który możemy wdrożyć i rozbudowywać wraz z naszymi latynoamerykańskimi partnerami zgodnie z wymaganiami w zakresie łączności badawczej i edukacyjnej, jest całkowicie nowym modelem naszych międzynarodowych relacji i zapewni nam elastyczność oraz efektywność kosztową potrzebną do zaspokojenia potrzeb naszych użytkowników”. Uczony dodaje także: „Będziemy z radością obserwować układanie podmorskiego kabla z bliska i spodziewamy się, że w 2020 r. nastąpi pierwsze międzykontynentalne przesłanie danych pomiędzy GÉANT i RedCLARA”.

Luis Eliécer Cadenas, dyrektor wykonawczy RedCLARA, tłumaczy: „Ten kamień milowy jest kluczowym osiągnięciem dla środowiska badawczego i edukacyjnego Ameryki Łacińskiej. Otwieramy bezpośredni kanał współpracy z Europą, gwarantujący bezpieczeństwo i jakość usług dla wielu przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych, które mamy nadzieję zaoferować”. Jak dodaje, „projekt RedCLARA jest zaangażowany w budowę infrastruktury teleinformatycznej dla badań i edukacji, która będzie wspierać rozwój regionalny. Kabel podmorski BELLA jest pierwszym etapem budowy tego potencjału”.

Trwający projekt BELLA-S1 (BELLA-S1 Building Europe Link with Latin America) ma na celu „zaspokojenie długoterminowych potrzeb w zakresie połączenia między europejskimi i latynoamerykańskimi sieciami badawczymi i edukacyjnymi”, jak czytamy na stronie internetowej serwisu CORDIS. Ogólnie rzecz biorąc, założeniem jest „wzmocnienie połączeń z Ameryką Łacińską”, a tym samym „zapewnienie bardzo wysokiej przepustowości, korzyści kosztowych i możliwie najkrótszej trasy, przy jednoczesnym zwiększeniu różnorodności w segmencie transatlantyckim”. Oprócz zabezpieczenia praw do częstotliwości na bezpośrednim kablu podmorskim łączącym oba regiony w ramach projektu zostanie uruchomiona w całej Ameryce Łacińskiej sieć R&E o przepustowości 100 Gb/s.

Więcej informacji:
strona projektu BELLA-S1

data ostatniej modyfikacji: 2018-10-09 17:15:02
Komentarze


Polityka Prywatności