Nowe technologie

Do dnia dzisiejszego prawdziwy potencjał „w pełni połączonego” świata hamowało to, co miało go napędzać: technologia baterii. Materiał zdolny do przekształcania światła słonecznego, ciepła i ruchu w energię może już niedługo ten stan rzeczy zmienić.
Nowy materiał perowskitowy opracowany przez unijnych naukowców zadecyduje o kształcie kolejnej generacji dysków twardych.
Partnerzy trzech finansowanych ze środków UE projektów – NEUWALK, WALK AGAIN oraz E-WALK – przyczynili się do opracowania bezprzewodowego „interfejsu mózg-rdzeń kręgowy”, który omija uszkodzenia rdzenia kręgowego i przywraca zdolność chodzenia w tymczasowo sparaliżowanej nodze.
Finansowani ze środków UE naukowcy sfilmowali światło sparowane z elektronami przechodzące potajemnie przez nanoprocesory.
W nowym artykule, naukowcy z Uniwersytetu w Southampton, Zjednoczone Królestwo, i członkowie zespołu pracującego nad finansowanym ze środków UE projektem RAMP, wykazali, że memrystory mogą wspomóc opracowywanie bardziej precyzyjnych i przystępnych medycznych wyrobów neuroprotetycznych i bioelektrycznych.
W ramach finansowanego przez UE projektu SQUTEC opracowano techniki o czułości umożliwiającej mierzenie pojedynczych cząsteczek.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu COLUMNARCODECRACKING z powodzeniem wykorzystali wysokopolowe skanery fMRI do mapowania kolumn neuronalnych. To osiągnięcie otwiera drogę do ekscytujących, nowych zastosowań, takich jak interfejsy mózg-komputer.
Głównym problemem w fizyce kwantowej jest opracowanie narzędzi doświadczalnych pozwalających uzyskać informacje o stanach materii i promieniowania, takich jak foton. Naukowcy finansowani ze środków UE zajęli się poszukiwaniem sposobów na zmierzenie stanu poszczególnych kwantów światła.
Powszechne obecnie dążenie do maksymalizacji wyników przy minimalizacji nakładów znajduje odzwierciedlenie również w miniaturyzowaniu nowej generacji układów elektronicznych, ogniw paliwowych i urządzeń medycznych. Ciągłe zmniejszanie rozmiarów części wymaga jednak dokładnych i opłacalnych technik mikrowytwarzania.
Okres życia i niezawodność to dwie najważniejsze kwestie, od których zależy pomyślna komercjalizacja technologii ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC). Naukowcy, wspierani ze środków UE, ujawnili mechanizmy, które odpowiadają za obniżanie wydajności SOFC.
Naukowcy z UE zaprojektowali przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC), który charakteryzuje się niskimi odkształceniami przy wysokich częstotliwościach wyjściowych. Czyste kształty fal są szczególnie ważne w systemach komunikacji bezprzewodowej nowej generacji, telewizji kablowej i urządzeniach radiowych, wymagających szybkiego przesyłu danych.
Pomimo postępów w dziedzinie ogniw paliwowych, wciąż niezbędne jest rozszerzenie badań, które pozwolą sprostać oczekiwaniom w zakresie potencjału tej technologii. W ramach finansowanego ze środków UE projektu poczyniono znaczne postępy w pracach nad kontrolowaniem wymagających funkcji ogniw paliwowych.
W przyszłości skuteczniejsze magazynowanie energii słonecznej i wiatrowej powinno być możliwe, dzięki wysoce przewodzącym materiałom ceramicznym.
Choć światło porusza się w próżni z prędkością 300 milionów metrów na sekundę, naukowcy z UE badali możliwości jego spowolnienia, a nawet całkowitego zatrzymania.
Energia słoneczna odgrywa ma znaczny udział w światowej produkcji energii. Dla zwiększenia jej wydajności uczeni wykorzystują wyjątkowe właściwości mikroskopijnych nanocząsteczek półprzewodzących, obniżając jednocześnie koszty i przygotowując rynek do upowszechnienia tego rodzaju energii oraz tego skutków.
Ogniwa paliwowe z membraną do wymiany protonów (PEMFC), ze względu na wysoką gęstość energetyczną i szybki rozruch, mogą już niebawem zrewolucjonizować sektor motoryzacyjny. Czynnikiem napędowym tej rewolucji może być usprawniona kataliza reakcji elektrochemicznych.
Struktury metaloorganiczne (MOF) cieszą się coraz większym zainteresowaniem w zastosowaniach, takich jak magazynowanie i kataliza wodoru. Wspierani ze środków UE naukowcy dokonali pomyślnych pomiarów ich właściwości elektrycznych i wyjaśnili mechanizm transportu ładunku, aby propagować zastosowanie MOF jako aktywnych komponentów w urządzeniach elektrycznych.
Zintegrowane z budynkiem ogniwa fotowoltaiczne (BIPV) to moduły fotowoltaiczne, którymi można zastąpić konwencjonalne materiały budowlane w takich elementach budynku, jak elewacja, dach czy okna. Poprawa ich wydajności i obniżenie kosztów przyczyniłyby się do upowszechnienia tych rozwiązań.
Ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem (SOFC) cieszą się rosnącym zainteresowaniem z racji dużej wydajności konwersji energii i niewielkiego wpływu na środowisko. Pewne ograniczenia technologiczne mogą zostać rozwiązane dzięki modelowaniu opracowanemu przez naukowców korzystających z pomocy finansowej UE.
Jesteśmy coraz bliżej opracowania w pełni elektrycznych pojazdów dzięki innowacyjnej architekturze surowego nadwozia ze stopów aluminium i materiałów kompozytowych.
Możliwości mierzenia źródeł i ujść gazów cieplarnianych z kosmosu są ograniczone za sprawą braku skutecznych narzędzi monitorowania. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE tworzą półprzewodnikowe źródła lasera do aktywnych przyrządów optycznych mających realizować to zadanie.
Europejsko-koreańska współpraca w dziedzinie inteligencji otoczenia i przetwarzania rozpowszechnionego daje nadzieję na szybki rozwój Internetu rzeczy (IoT).
Akumulatory litowo-jonowe są standardowo używane we współczesnych pojazdach elektrycznych, ale trzeba je ładować co około 150 km. Już wkrótce mogą je zastąpić akumulatory litowo-powietrzne, a w ramach pionierskiego projektu pracowano nad rozwiązaniami konstrukcyjnymi takich akumulatorów.
Ponieważ proces miniaturyzacji elektroniki zbliża się do swych technologicznych granic, układanie w stosy jawi się jako obiecujący sposób na przezwyciężenie tej bariery. Naukowcy pracują nad brakującą a jednocześnie kluczową technologią wzajemnego łączenia warstw.
W dziedzinie wielkopowierzchniowych elementów elektronicznych trwa doniosła przemiana technologiczna: konwencjonalne tranzystory cienkowarstwowe z krzemu amorficznego (Si) są coraz częściej zastępowane tranzystorami cienkowarstwowymi z tlenków metali, które mają lepsze parametry użytkowe. Przełom ten stanowił dopiero początek rozwoju elektroniki tlenkowej.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 9
Polityka Prywatności