Bioinformatyczny start-up z UJ rewolucjonizuje dotychczasową analizę obrazów

DiCELLa to firma bioinformatyczna tworząca własne oprogramowanie do analizy zdjęć mikroskopowych. Dzięki wykorzystaniu autorskich algorytmów w połączeniu z najnowszymi technikami uczenia maszynowego, a zwłaszcza głębokich sieci neuronowych, proponowane oprogramowanie daje nowe możliwości w analizie obrazu. Start-up ma przede wszystkim wspierać diagnostów i laborantów w ich codziennej pracy.

DiCELLa istnieje od listopada ubiegłego roku. Mieści się na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Spółka jest pierwszą w Uniwersytecie Jagiellońskim, która powstała na bazie własności intelektualnej uwłaszczonej zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa prawo o szkolnictwie wyższym. Jej pomysłodawcą i założycielem jest Krzysztof Misztal, absolwent dwóch uniwersyteckich wydziałów - Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki, na którym zrobił doktorat. Naukowiec w Centrum Transferu Technologii CITTRU zgłosił innowacyjne algorytmy do analizy obrazów powstałe w wyniku jego pracy badawczej, które zamierzał samodzielnie komercjalizować. Zespół obecnie liczy 12 osób. W większości są to najzdolniejsi studenci i doktoranci na kierunkach matematyka i informatyka.

Błyskawiczny sukces start-upu nie byłby możliwy, gdyby nie inwestycja ze strony funduszu Leonardo Fund, który jest funduszem BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego celem jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju, wejścia na rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań. NCBR, operator programu, nie finansuje projektów bezpośrednio, ale poprzez specjalnie powołane fundusze, tzw. Alfy, tworzące sieć wehikułów inwestycyjnych. Centrum zapewnia dofinansowanie na poziomie 80 proc. budżetu utworzonej Alfy. Spółka diCELLa pozyskała dzięki temu 800 tys. zł, pozostałe 200 tys. zł to kapitał prywatny.

- Mimo że nasz projekt został uruchomiony w styczniu tego roku, możemy już pochwalić się sporymi osiągnięciami. Uniwersyteckie zespoły na dwóch wydziałach korzystają ze stworzonych przez nas oprogramowań do analizy obrazów. Możemy się również pochwalić merytoryczną współpracą z Katedrą Uczenia Maszynowego UJ. Ponadto rozmawiamy z firmami spoza uczelni. Jesteśmy w kontakcie z BioBankiem w Gdańsku, który za pomocą naszej aplikacji planuje udostępnienie swoich danych jako publicznego repozytorium - mówi dr Krzysztof Misztal.

Najnowszy produkt diCELLa transplant EXPERT, który teraz wchodzi na rynek, wyszedł naprzeciw skomplikowanym, wymagającym procedurom i wytycznym Banku Komórek związanym z kwalifikacją dawcy tkanki źródłowej. Ta nowa aplikacja webowa posłuży do rejestracji dawców przeszczepów. Jest ona niezmiernie łatwa w obsłudze. Umożliwia szybką i sprawną realizację procedury kwalifikacji dawcy w formie elektronicznej. Zdaniem jej twórców znacznie ułatwi pracę personelu medycznego.

- Oprócz samego rejestrowania pacjentów aplikacja pozwala na wypełnienie wszystkich danych potrzebnych do kwalifikacji dawcy, na podjęcie decyzji o ewentualnym pobraniu tkanki oraz jej rejestrowaniu i obserwacji z nią związanych. Dane w diCELLa transpant EXPERT zabezpieczone są przed nieautoryzowanymi zmianami technologią blockchain, co zapewnia ich autentyczność i niezaprzeczalność. Nasz produkt będzie w najbliższym czasie podlegał certyfikacji ISO - wyjaśnia dr Krzysztof Misztal.

Spółka również chętnie wspiera młodych naukowców, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują mikroskopy i analizują zdjęcia mikroskopowe. Stworzyła dla nich specjalny system stypendialny, dzięki któremu mogą liczyć na dofinansowanie wyjazdów konferencyjnych.


ostatnia zmiana: 2018-12-10
Komentarze


Polityka Prywatności