Nowe technologie

research*eu RESULTS PACK – Na drodze do bezpieczniejszego transportu powierzchniowego w Europie

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. Broszura koncentruje się na dążeniu do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa każdego rodzaju transportu, zwłaszcza transportu powierzchniowego (w tym pojazdów i niechronionych użytkowników drogi).

Ochrona i bezpieczeństwo mają pierwszorzędne znaczenie dla każdego systemu transportowego, bowiem podróżni oczekują, że transport będzie nie tylko efektywny, zrównoważony i opłacalny, ale także bezpieczny. Systemy transportowe muszą też być elastyczne, aby reagować na wyzwania społeczno-gospodarcze, zmieniające się potrzeby w zakresie mobilności, ważne osiągnięcia technologiczne, takie jak digitalizacja i automatyzacja, oraz na wynikające z nich potrzeby dostosowania ram prawno-regulacyjnych.

Biała księga w sprawie transportu Komisji Europejskiej wyznaczyła w 2011 r. wyraźne i ambitne cele z zakresu bezpieczeństwa: zmniejszenie o połowę ofiar wypadków drogowych w Europie do roku 2020 i osiągnięcie celu „wizji zero” braku ofiar śmiertelnych lub poważnych urazów w transporcie drogowym do roku 2050. Europa podejmuje obecnie konkretne działania, aby te cele osiągnąć, a nieodzowne w tym są nowoczesne prace badawczo-innowacyjne finansowane z programów UE.

Portfolio finansowanych projektów badawczo-innowacyjnych w dziedzinie transportu, ujętych w tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack, obejmuje szeroki zakres zagadnień bezpieczeństwa, w szczególności: bezpieczniejsze pojazdy i jednostki pływające, w tym pojazdy podłączone do internetu i zautomatyzowane, oraz ich interakcje z kierującymi nimi ludźmi; inteligentna i odporna infrastruktura, projektowanie i analiza ukierunkowane na człowieka oraz niechronieni użytkownicy drogi, np. rowerzyści i piesi, którzy są obecnie najliczniej reprezentowanymi kategoriami w statystykach ofiar śmiertelnych i poważnych urazów. Obrazu dopełnia zestaw przekrojowych zagadnień, zawierający spostrzeżenia dotyczące wzajemnego inspirowania się różnych rodzajów transportu, wsparcia dla kształtowania polityki oraz współpracy międzynarodowej.

To wydanie broszury CORDIS Results Pack przedstawia w szczególności finansowane ze środków UE innowacyjne projekty z konkretnymi osiągnięciami, zwłaszcza w obszarze transportu powierzchniowego: drogowy (pojazdy i niechronieni użytkownicy drogi), kolejowy i wodny. CORDIS Results Pack nt. bezpieczeństwa transportu będzie prezentować najważniejsze dokonania prowadzonych teraz i w przyszłości projektów badawczo-innowacyjnych w dziedzinie transportu.

Broszurę można pobrać pod adresem:
Safer Surface Transport Results Pack brochure

data ostatniej modyfikacji: 2017-06-10 17:15:01
KomentarzePrzegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UMCS
miniatura ślubowanie w Akademii Morskiej w Gdyni
Polityka Prywatności