logo_ActiveJet_200.pngPatronat nad działem objęła marka Activejet - tusze i tonery dla każdego
Zadzwoń i zapytaj o zamiennik, Infolinia: 801 08 1111

Nowe technologie

Nowa aplikacja pokazuje mieszkańcom szwedzkiego Lund korzyści zapewnianie przez ciepłownictwo komunalne

Ciepłownictwo komunalne oparte na odnawialnych źródłach energii staje się preferowanym rozwiązaniem na rzecz oszczędności energii. Jedno z największych wyzwań polega jednak na przekonaniu właścicieli nieruchomości o długookresowej opłacalności modernizacji budynków celem wdrożenia tego inteligentnego rozwiązania.

System ciepłownictwa komunalnego składa się z sieci izolowanych rur, którymi dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody lub pary, od punktu wytworzenia (zwykle ciepłowni) do użytkownika końcowego. Możliwość integrowania różnych źródeł energii oznacza, że klienci nie są uzależnieni tylko od jednego dostawcy. Pomaga to w zapewnieniu niezawodności i ciągłości usługi oraz wprowadzaniu elementu konkurencji do łańcucha dostaw. Umożliwia też dekarbonizację źródła energii cieplnej w dalszej perspektywie.

Pierwsze inteligentne komunalne sieci grzewcze, wyposażone w tego typu inteligentne wymienniki ciepła i liczniki, wprowadzono już w Szwecji, Danii i Niemczech, głównie w sektorze mieszkaniowym, dzięki czemu dostrzeżono spory potencjał przyszłych zastosowań. Wdrożenie inteligentnych komunalnych sieci grzewczo-klimatyzacyjnych wymaga współpracy z urbanistami i konsultacji z mieszkańcami.

Partnerzy unijnego projektu CITYFIED wzięli sobie do serca potrzebę takich konsultacji i utworzyli w dzielnicy Linero szwedzkiego miasta Lund obszar demonstracyjny o powierzchni 40 400 m2. Projekt obejmuje szesnaście budynków z 379 mieszkaniami i 1150 mieszkańcami.

Aby zachęcić mieszkańców do udziału, partnerzy projektu właśnie udostępnili aplikację przygotowaną przez szwedzką spółką energetyczną, Kraftringen we współpracy z firmą programistyczną. Aplikacja powstała w ramach projektu CITYFIED. Mieszkańcy, zajmujący zmodernizowane w ramach projektu lokale, uczestniczyli w tworzeniu aplikacji, której – wraz z innymi osobami mieszkającymi na obszarze demonstracyjnym – będą pierwszymi użytkownikami.

W testach roboczych aplikacji udział wzięło dziesięć rodzin. W grudniu 2017 r. została ona publicznie udostępniona podczas spotkania na lokalnym placu. Celem jest udostępnienie aplikacji wszystkim klientom firmy Kraftringen, którzy będą mogli korzystać z danych historycznych z kilku lat (tak długo, jak pozostaną klientami firmy).

Współpraca z mieszkańcami i wieloma innymi podmiotami – wszystkie ręce na pokład

W ramach projektu przyjęto podejście 360 stopni, aby zmaksymalizować obniżenie zużycia energii. W przedsięwzięciu kluczową rolę odgrywają spółka Kraftringen, publiczne przedsiębiorstwo mieszkaniowe LKF, szwedzki instytut badań środowiskowych IVL oraz Urząd Miasta Lund. Raz w tygodniu zespół spotyka się celem bezpośredniej wymiany pomysłów i poszczególni partnerzy po kolei prowadzą sesje, które pozwalają im zyskać lepszy wgląd w swoje priorytety.

Łączne oszczędności energii w dzielnicy Linero obliczono na około 52 kWh/m²/rok, czyli więcej niż pierwotnie docelowe 30,8%. Oszczędności energii pierwotnej wyliczono na poziomie 19%, a emisje gazów cieplarnianych zostaną obniżone o 26%, wg współczynników przeliczeniowych z 2016 r.

Projekt CITIFIED działa nie tylko w Lund, ponieważ zrzesza także zainteresowane społeczności z całej Europy i prowadzi dwa inne obszary demonstracyjne w Hiszpanii i Turcji.

Więcej informacji:
witryna projektu

data ostatniej modyfikacji: 2018-01-13 17:15:01Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności