Nowe technologie

Rewolucyjne konstrukcje silników lotniczych zaprezentowane na najważniejszym międzynarodowym wydarzeniu przemysłu lotniczego i obronnego

Osiem innowacyjnych koncepcji dla branży lotniczej wskazuje drogę do zmniejszenia emisji CO2 o 75% do 2050 roku.

Według wizji UE dla lotnictwa do 2050 roku, Europa ma stać się światowym liderem w dziedzinie zrównoważonych produktów i usług lotniczych, zaspokajając jednocześnie potrzeby swoich obywateli i społeczeństwa. W celu realizacji tych zamierzeń wyznaczono niezwykle ambitny cel – zmniejszenie zużycia energii oraz emisji CO2 na pasażerokilometr przez samoloty o 75% do 2050 roku.

Osiągnięcie tego celu nie byłoby jednak możliwe, gdyby przemysł lotniczy polegał w tej kwestii wyłącznie na stopniowym udoskonalaniu najnowocześniejszych technologii. W ramach zaplanowanego na trzy lata projektu ULTIMATE finansowanego przez Unię Europejską planowane jest osiągnięcie części redukcji emisji dzięki rewolucyjnym nowym technologiom.

„Szacuje się, że ostatnie 18% redukcji emisji wymagane w celu osiągnięcia celu zakładającego ograniczenie emisji o 75% będzie wymagało zastosowania rewolucyjnych technologii rozwijanych w ramach programu ULTIMATE”, stwierdził Tomas Grönstedt, profesor szwedzkiego Uniwersytetu Technologicznego Chalmers i koordynator projektu, w opublikowanym ostatnio komunikacie prasowym.
W ramach prowadzonych działań podmioty uczestniczące w projekcie podjęły próbę rozwiązania problemu trzech głównych źródeł strat energii w obecnie eksploatowanych silnikach lotniczych: nieodwracalności procesów spalania paliwa, temperatury powietrza wylotowego rdzenia oraz energii kinetycznej przepływu. Łącznie odpowiadają one za ponad 80% całkowitych strat energii. Osiem koncepcji silników zaprezentowanych na międzynarodowych targach lotniczych Farnborough International Airshow 2018 stanowią przykłady energooszczędnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu ULTIMATE.

Osiem innowacyjnych projektów lotniczych zaprezentowanych na wystawie

Dwa spośród projektowanych rozwiązań opierają się na koncepcji schłodzonych rdzeni i pulsacyjnego spalania detonacyjnego. Zgodnie z opisem na witrynie internetowej projektu, „wstępne chłodzenie strumienia przed spalaniem detonacyjnym poprawia sprawność objętościową i pozwala na zwiększenie ciśnienia spalania przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka przedwczesnego zapłonu oraz wymagań w zakresie chłodzenia silnika”. Partnerzy projektu przedstawili jeden wariant silnika na potrzeby lotów na trasach europejskich oraz osobny wariant wykorzystujący turbowentylatory przekładniowe, opracowany z myślą o lotach długodystansowych.

W ramach projektu ULTIMATE opracowano trzy zaawansowane koncepcje silników. Pierwsza z nich – silnik wyposażony w otwarty wirnik oraz tarczę nutacyjną zapewniającą obieg wysokotemperaturowy, niweluje nieefektywności wynikające z zastosowania otwartego wirnika poprzez dodanie cyklu wysokotemperaturowego. Pozostałe dwie koncepcje opracowane przez zespół obejmują silnik turbowentylatorowy z zamkniętym cyklem niskotemperaturowym oraz silnik turbowentylatorowy łączący otwarty cykl niskotemperaturowy z cyklem wysokotemperaturowym zapewnianym przez tarczę nutacyjną, chłodzeniem międzystopniowym i spalaniem wtórnym. Konstrukcje te proponują rozwiązania umożliwiające zwiększenie mocy rdzenia silnika, zmniejszenie masy układu wytwarzania mocy i poprawienie sprawności cieplnej.

Zaproponowana w ramach projektu koncepcja ultracienkiego adaptacyjnego wlotu stanowi rozwiązanie, które może poprawić działanie silników turboodrzutowych dwuprzepływowych o dużym stosunku dwuprzepływowości, wyposażonych w ultracienkie i bardzo krótkie gondole.

Kolejnym osiągnięciem projektu jest koncepcja wykorzystująca dodatkowy rekuperator, w ramach której zaproponowano montaż dwóch wymienników ciepła wewnątrz rdzenia silnika. Ostatnia z koncepcji opracowanych przez partnerów projektu – silnik z cyklem kompozytowym – łączy w sobie konwencjonalną turbinę gazową z rozwiązaniami znanymi z silników tłokowych.

„Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia drugiego poziomu gotowości technologicznej”, stwierdził Grönstedt.

Na podstawie zaprezentowanych osiągnięć zostaną wypracowane strategie rozwoju technologii opracowanych w ramach projektu ULTIMATE (Ultra Low emission Technology Innovations for Mid-century Aircraft Turbine Engines) w celu stworzenia produktów i wprowadzenia ich na rynek. Strategie te posłużą również jako plany działania dla przyszłych europejskich badań nad napędami i lotnictwem.


Więcej informacji:
witryna internetowa projektu ULTIMATE

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:56:08
KomentarzePrzegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UMCS
miniatura ślubowanie w Akademii Morskiej w Gdyni
Polityka Prywatności