Przełomowa technologia pozwoli na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego

Po raz pierwszy w historii naukowcom udało się uzyskać przepustowość transmisji danych dla sieci 5G i sieci nowej generacji.

Internet jest wszechobecny niemal w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Korzystamy z niego w celu prowadzenia rozmów wideo, pracy zdalnej, grania w interaktywne gry online, komunikacji z innymi osobami w sieciach społecznościowych, a nawet wykorzystujemy go oglądając telewizję przy pomocy inteligentnego telewizora. Wszystkie te zastosowania wymagają przesyłania coraz większej ilości danych. Przy obecnym tempie wzrostu dzisiejsze nowoczesne sieci wkrótce nie będą w stanie zaspokoić zapotrzebowania na przepustowość.

Istniejące sieci bezprzewodowe pracujące na częstotliwościach mikrofalowych są już przeciążone, a zbyt niska szerokość pasma nie pozwala na obsługę transmisji danych wymagających przepustowości wynoszącej wiele gigabitów. Jednocześnie wysokie koszty i uwarunkowania geograficzne uniemożliwiają budowę sieci światłowodowych na niektórych obszarach wiejskich i podmiejskich. Te dwa problemy ograniczają dostęp do Internetu wielu grupom społecznym, pogłębiając wykluczenie cyfrowe.

Finansowany przez UE projekt TWEETHER miał na celu walkę z tym zjawiskiem poprzez opracowanie nowej koncepcji sieci bezprzewodowych wykorzystujących technologię fal milimetrowych. W tym celu zespół naukowców i inżynierów z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Zjednoczonego Królestwa opracował nowatorski bezprzewodowy nadajnik i odbiornik radiowy działający w paśmie W (92-95 GHz). Po blisko trzech latach od rozpoczęcia projektu TWEETHER, zespołowi udało się przeprowadzić pierwszą w historii demonstrację transmisji danych w realnych warunkach od jednego nadawcy do wielu odbiorców przy użyciu pasma fal milimetrowych.

Fale milimetrowe, które znajdują się na spektrum pomiędzy mikrofalami a falami podczerwonymi, to fale elektromagnetyczne o bardzo wysokiej częstotliwości wynoszącej od 30 do 300 GHz i długości fali wynoszącej od 10 do 1 mm. Ze względu na ich potencjał w zakresie zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przepustowość i szybkie połączenia, fale milimetrowe wykorzystuje się do testowania bezprzewodowej technologii sieci szerokopasmowych 5G.

Demonstracja szybkiej transmisji danych

Opracowana w projekcie nowoczesna technologia została przetestowana na Politechnice w Walencji w Hiszpanii. Testy terenowe dowiodły możliwości przesyłania danych z przepustowością wynoszącą nawet do 10 gigabitów na sekundę na dużym obszarze do stacji bazowych sieci komórkowych lub szerokopasmowych stałych bezprzewodowych sieci dostępowych.

„Stworzenie europejskiej technologii opartej na falach milimetrowych ma na celu rozwiązanie dwóch kluczowych problemów, którym musi stawić czoła współczesna komunikacja”, powiedział prof. Claudio Paoloni, przedstawiciel Uniwersytetu w Lancaster, który koordynuje prace nad projektem, w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie EurekAlert!. Zdaniem prof. Paoloniego, pierwszy problem dotyczy znalezienia sposobu na „bezprzewodową transmisję danych zarówno do, jak i z sieci nowych małych stacji bazowych 5G”, natomiast drugi dotyczy zjawiska wykluczenia cyfrowego, dotykającego miliony domów pozbawionych szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach, na których nie istnieją możliwości budowy sieci światłowodowych.

Osiągnięcie zespołu toruje drogę do obniżenia kosztów i zwiększenia elastyczności transmisji danych w porównaniu z osiągami, które można uzyskać dzięki światłowodom. Ponadto nowe rozwiązanie umożliwia szerokopasmową transmisję danych na obszarach, na których ze względu na wysokie koszty budowa sieci światłowodowych jest nieopłacalna.

Nowa technologia TWEETHER (Traveling Wave Tube based W-band Wireless Networks with High Data Rate, Distribution, Spectrum and Energy Efficiency) będzie wykorzystywana w sieciach 5G i jest otwarta dla zainteresowanych operatorów telekomunikacyjnych i producentów rozwiązań.

Więcej informacji:
strona projektu TWEETHER

ostatnia zmiana: 2018-12-15
Komentarze


Polityka Prywatności