Nowe technologie

W czasie drugiego wydarzenia popularyzacyjnego, które odbyło się w czwartek, 3 listopada 2016 r., w Brukseli, partnerzy projektu CAPACITY4RAIL zebrali się, by omówić obiecujące wyniki swoich prac, które wesprą budowę silnej, nowoczesnej i niezawodnej sieci kolejowej w Europie.
Unijni naukowcy opracowali narzędzie do oceny oddziaływania klęsk żywiołowych na infrastrukturę transportową z myślą o bezpieczeństwie ludzi i oszczędnościach.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu XP-DITE testują pierwszy na świecie system bezpieczeństwa, który może skrócić o połowę czas poświęcany w portach lotniczych na kontrolę bezpieczeństwa, łącząc unijne i amerykańskie punkty kontroli w jedną odprawę.
Badania wsparte z budżetu projektu DELICAT wykazały, jak można znacznie szybciej i skuteczniej wykrywać turbulencje za pomocą danych, które już są rutynowo przesyłane przez samoloty komercyjne.
Partnerzy przełomowego projektu, finansowanego ze środków UE, opracowali platformę na bazie chmury wraz z całą gamą aplikacji i narzędzi, aby wspomóc zrównoważony ruch w europejskich miastach.
Wykrywanie turbulencji pozostaje piętą achillesową współczesnego lotnictwa. Najtańszą i nadal najczęściej stosowaną metodą są subiektywne i nierzadko bardzo niedokładne raporty pilotów. Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zademonstrowano sposób znacznie szybszy i precyzyjniejszy: detekcję turbulencji na podstawie danych standardowo przesyłanych z pokładów samolotów komercyjnych linii lotniczych.
Pojazdy elektryczne (EV) oferują wiele korzyści dla środowiska, ale nie są w stanie pokonywać dużych odległości. Finansowany ze środków UE projekt poświęcony był wyprodukowaniu tańszych i bezpieczniejszych akumulatorów litowo-jonowych (Li-ion) o gęstości energii zbliżonej do 200 watogodzin na kilogram.
Przy projektowaniu samolotów elektrycznych kwestie gospodarki cieplnej i odprowadzania ciepła stwarzają szczególne trudności. Badacze z UE zaprezentowali rozwiązanie chłodzenia pasywnego, które pozwoli znacząco obniżyć temperaturę sprzętu we wnętrzu samolotu.
Zwiększenie aerodynamiki samolotu poprzez opracowanie skrzydeł zmieniających kształt może w przyszłości umożliwić konstruowanie szybszych i bardziej wydajnych samolotów.
Szybsze, niezawodne i elastyczne usługi frachtu kolejowego są potrzebne w całej Europie. W ramach inicjatywy UE zaprojektowano nowy pociąg towarowy o wydajności podobnej do pociągów pasażerskich.
Powłoka ze zmianą kształtu może potencjalnie zmniejszyć zużycie paliwa w samolocie, pozwalając, by skrzydła przystosowywały się do zmieniających się warunków lotu. Badacze finansowani ze środków UE opracowali ramy inżynieryjne umożliwiające zdefiniowanie optymalnej konstrukcji tego typu inteligentnych struktur.
Żegluga to siła napędowa współczesnej gospodarki, mająca kluczowe znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw. W następstwie surowych przepisów wprowadzonych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), naukowcy korzystający z dofinansowania ze środków UE pracowali nad sposobami zredukowania jej oddziaływania na środowisko.
Zespół badaczy europejskich przetestował bieżnikowane opony ciężarowe w celu określenia parametrów funkcjonalnych wymaganych przepisami. Jednym z wyników prac jest program umożliwiający stosowanie wydajnej metodologii dzięki wykorzystaniu nowatorskiego algorytmu.
Naukowcy korzystający z dofinansowania UE zademonstrowali zupełnie nowy, ekologiczny układ napędowy do załogowych i bezzałogowych pojazdów latających. Opracowana konstrukcja kołowca z obrotowymi skrzydłami może zrewolucjonizować lotnictwo.
Naukowcy z UE ocenili innowacje w europejskim transporcie regionalnym i pomogli w ich rozwijaniu. Platforma inteligentnej specjalizacji (S3P) umożliwiła przygotowanie map drogowych dla każdego regionu, a ukoronowaniem tych działań jest opracowanie zbioru strategicznych zaleceń.
Naukowcy z UE pracują nad nowym procesem certyfikacji w zakresie hałasu generowanego przez pociągi pasażerskie i towarowe. Cichsze pociągi są lepsze dla środowiska, a także dla osób mieszkających w pobliżu linii kolejowych.
Nowy rodzaj miejskiego transportu publicznego mógłby wypełnić lukę między dostępnymi środkami transportu masowego i prywatnego. W ramach unijnej inicjatywy zaprojektowano nowy system transportu miejskiego oparty na pojazdach nowej generacji.
Badacze z jednego z projektów UE zajęli się korygowaniem obiegowych opinii na temat ludów zamieszkujących krainy graniczące z Chinami. Choć stereotypowo uważa się te tereny za słabo rozwinięte, wyniki badań przeczą tym uprzedzeniom, wskazując na wielowiekową historię handlu oraz współczesne relacje transgraniczne i rozwój gospodarczy.
Zwiększanie interoperacyjności w eksploatacji i zabezpieczaniu kolei jest powszechnie uważane za kluczowe zadanie. Za cel jednej z inicjatyw unijnych przyjęto zintegrowanie różnych aspektów bezpieczeństwa kolei w jednym systemie ułatwiającym przewoźnikom i służbom porządkowym zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych.
Ogniwa paliwowe z membraną do wymiany protonów (PEMFC), ze względu na wysoką gęstość energetyczną i szybki rozruch, mogą już niebawem zrewolucjonizować sektor motoryzacyjny. Czynnikiem napędowym tej rewolucji może być usprawniona kataliza reakcji elektrochemicznych.
Oczekuje się, że wykorzystanie najlepszych na świecie zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie transportu miejskiego i promowanie wymiany wiedzy w tym zakresie doprowadzą do poprawy jakości życia obywateli Europy.
Nowy system zautomatyzowanych bramek na europejskich przejściach granicznych pozwoli szybciej i wygodniej przekraczać granice, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo.
Europejska Platforma Technologiczna (ETP) w dziedzinie transportu drogowego jest odpowiedzią na wyzwania dotyczące przyszłej konkurencyjności Europy i ma przynieść korzyści wszystkim mobilnym obywatelom. Unijna inicjatywa wspiera ETP w realizacji celu polegającego na budowie zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego systemu transportu drogowego.
Ogromne środki unijne przeznaczone na dofinansowanie projektów transportowych nie gwarantują komercjalizacji ich rezultatów. Unijna inicjatywa pomogła poprawić te statystyki dzięki wytycznym na temat najlepszych praktyk, szkoleniu oraz osobistemu wsparciu.
Podróże lotnicze często kojarzą się z niewygodą wynikającą z ograniczenia przestrzeni osobistej oraz możliwości pracy, snu i wypoczynku. Jedna z inicjatyw europejskich zajęła się badaniem możliwości zwiększania wygody pasażerów w ograniczonej przestrzeni kabiny samolotu poprzez wpływanie na sposób postrzegania siebie i otoczenia.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UMCS
miniatura ślubowanie w Akademii Morskiej w Gdyni
Polityka Prywatności